Ostružinku jsme přesadili do Nové Země - vítejte v našem pohádkovém království  na Rybníčku pod lesem:)

Velká zahrada s jurtou vítá všechny zájemce a děti od cca 2,5 - 7 let. Jako klub zájmové mimoškolní činnosti poskytujeme  předškolní vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a akreditovaným programem "Jdeme společně s láskou", za provozních podmínek Asociace lesních mateřských škol. V čisté přírodě CHKO Český ráj umožňujeme dětem zažít rodinnou atmosféru výchovy s citlivým individuálním a tvůrčím přístupem. Aktuální nabídka docházky je 1/2dne, 1 nebo 2 dny –

od 19.6. začíná letní prázdninový provoz: v úterý 9-12h. na Rybníčku a ve čtvrtek od 14 -17h. ve Valdštejnské lodžii. Máte-li zájem, budeme se těšit na Vaši návštěvu. Školné za docházku v 1/2 dne činí 200Kč, 1 den činí 400 Kč za den, školné za 2denní docházku činí 375 Kč za den.

 

Pořádáme cyklus tvůrčích dílen Český rok - Hravý rok v Lodžii od června každý čtvrtek 14 -17h.

Společné tvoření v prostorách Valdštejnské lodžie a Libosadu s vyprávěním, četbou, říkadly, písněmi, zvyky a hrami, které se k danému období či svátku váží. Vnímáme důležitost vlastního prostoru pro dítě i dospělého, kdy je každý na chvíli „ sám za sebe“. Chceme tak umožnit svěřit dítě samostatně do našeho programu/dílny a zároveň využít volný čas – např. při pracovním či přátelském posezení v přilehlé Café Loggie (s připojením na internet).

Dítě může být v programu/dílně buď s doprovodem (vstupné 40Kč/osoba) nebo samostatně bez doprovodu v prožitkovém programu Lesní družiny Ostružiny pod odborným vedením lektora (100Kč/h., 200Kč/celé odpoledne).
Těšíme se na setkání s Vámi. tel.: 720 261 547. Projekt finančně podporuje Město Jičín, Nadace Život umělce a Královéhradecký kraj.