Společně na cestě rokem poznáváme svět a sebe krok za krokem:)

Vítáme všechny zájemce a děti od cca 2,5 - 7 let na prázdninovou i školní docházku. Poskytujeme  předškolní vzdělávání v malé skupině v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a akreditovaným programem "Jdeme společně s láskou", oficiálně v rámci klubu mimoškolní zájmové činnosti - za provozních podmínek Asociace lesních mateřských škol. 

AKTUÁLNĚ: hygienická opatření pro malou skupinku při pobytu venku, podpora imunity - pohyb na čerstvém vzduchu, využití velké zahrady (vstup z ulice) pro individuální prostor, rozmístění tvůrčích stanovišť ke střídavé hře, rozfázování aktivit, samostatná místa s odstupem na jídlo a tvorbu, přebírání dětí venku - minimalizace kontaktů/krátce se potká jen malý počet dospělých

Umožňujeme dětem zažít rodinnou atmosféru v malé skupince - s individuální tvůrčí výchovou,  rozvíjející sociální kompetence, na které v klasických zařízeních nezbývá prostor - pravidla a fungování skupiny jako rodiny/komunity na hodnotách spolupráce, svépomoci, respektu a konstruktivní komunikace.

CHARAKTER PROVOZU: sbírání zkušeností z reálného života při výpravách do okolí, výlety do přírody pro rozvoj ekologického myšlení, spolupráce s výtvarníky a hudebníky k rozvoji kreativity, angličtina hrou pro podporu jazykových dovedností, relaxace s profesionálními terapeutkami, pravidelné návštěvy knihovny k rozvoji vztahu k četbě, hasičů pro vzor mužnosti a odvahy a zahradnictví pro vztah k pěstování, pořádání akcí

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (otevřený všem zájemcům) -  zázemí v Jičíně na velké zahradě (vytápěné jurtě)        PO-PÁ 7.45 - 16.15; cena: docházka 1denní- 1600Kč/měsíc; 2denní-2600Kč; 3denní-3600Kč; 4denní-4500Kč; 5denní-5400Kč; možnost i poloviční docházky 7.45 - 12h. nebo 12 - 16.15h.

ZVYKÁNÍ NA ŠKOLKOVÉ PROSTŘEDÍ - nabídka návštěv našeho programu pro děti s doprovodem i bez -100Kč/h.   

HLÍDÁNÍ DĚTÍ-možnost svěřit dítě do našeho školkového programu na domluvenou dobu nebo indiv. hlídání dítěte v jeho domácím prostředí - 100Kč/h.                                                                                                                                                                                                                                                                                          ANGLIČTINA - kreativní výuka/doučování pro předškoláky a žáky ZŠ    

LESNÍ DRUŽINA - odpolední zázemí pro školáky