Společně na cestě rokem poznáváme svět a sebe krok za krokem:)

Vítáme všechny zájemce a děti od cca 2,5 - 7 let VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24.

Nabízíme: 1) výchovně - vzdělávací program v lesním klubu OSTRUŽINKA  - SE ZAMĚŘENÍM NA ŘEMESLNOU TVORBU  (přihlášky možné i během roku)

2) HLÍDÁNÍ DĚTÍ individuálně i ve skupině                                                                                                                

3) PORADENSTVÍ A TERAPEUTICKÉ KONZULTACE PRO PSYCHO-SOMATICKÉ PROBLÉMY DĚTÍ  - metodou EFT, kresbou, rodinnými konstelacemi, Acsess bars  

OSTRUŽINKA  - skautský způsob spojení s přírodou - odborné vedení lektorů s praxí - hravou zážitkovou formou - děti si tvoří, co zde vymyslí - v našem indiánsko-pirátském prostoru:-) hravá angličtina s rodilým mluvčím - za účasti a podpory kočičí kamarádky Elišky a morčátka Alexe:-) pro malé chovatele ZOO koutek 

vhodné zvláštním způsobem pro tzv. "problémové" děti (např. při problémech se soustředěním, pozorností, strachy, větší nemocností) - přírodní prostředí harmonizuje, uzdravuje, dodává sílu a zároveň zklidnění a pohodu                  

S řemeslnou tvorbou se děti seznamují, vyzkoušejí a mohou se dál zdokonalovat. Poznávají práci s různými materiály: např. dřevo, kov, kámen, proutí, sláma, ovčí rouno, přírodniny, textílie, korálky i kuchařské, zahradnické, chovatelské a kutilské potřeby a učí se zacházet s náčiním/nářadím - prožitkově s vnímáním všemi smysly - zrakem, hmatem, sluchem, čichem, chutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V chladnějším období se pro komfort dětí a pestrost programu střídá pobyt v naší vyhřáté jurtě s procházkou podle počasí a každodenním hraní v knihovně - dětském oddělení a herně.

5 min. od centra JC na velké zahradě se zateplenou/vytápěnou jurtou, v příjemném prostředí plném zeleně, jsme si zde vytvořili lesní klub. PŘIHLÁŠKY NA DOCHÁZKU I BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU. Ceník: děti ve věku 2-3 roky 85Kč/h., děti od 3 let 75Kč/h., každodenní setkání s kočičkou Eliškou zdarma. Očkování nevyžadujeme. Tel.: 720 261 547             

LETNÍ ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRO VŠECHNY ZÁJEMCE - červenec PO a PÁ 8/9 - 12h. (nebo dle dohody); přihlášky na tel.: 720 261 547; ceník jako ve školním roce (viz výše)                                                                                                                                                           

NAŠE BENEFITY DÁVAJÍ DĚTEM PRAKTICKÝ ZÁKLAD, Z KTERÉHO MOHOU CELOŽIVOTNĚ  ČERPAT:

rodinná atmosféra v malé skupince, umožňující vytvořit pevné vzájemné vazby k sobě (i do budoucna) - individuální tvůrčí výchova -  rozvoj tvůrčího myšlení a sociálních kompetencí - pravidla a fungování skupiny na hodnotách spolupráce, svépomoci, respektu a konstruktivní komunikace - podpora projevit sebe sama a uplatnit svoje schopnosti - rozvoj pohybových dovedností a fyzické zdatnosti v přírodě na čerstvém vzduchu, prvky skautingu - přítomnost našich domácích mazlíčků

sbírání zkušeností z reálného života při výpravách do okolí/přírody pro rozvoj ekologického myšlení - spolupráce s výtvarníky a hudebníky k rozvoji kreativity - angličtina hrou pro podporu jazykových dovedností - návštěvy hasičů pro vzor mužnosti a odvahy  - zahradnictví pro vztah k pěstování - každodenní návštěvy knihovny k rozvoji vztahu k četbě - dlouhodobá unikátní dohoda s knihovnou účastnit se programů i pro ZŠ jako ocenění, jak jsou naše děti připravené zapojit se do skupiny školních dětí, uplatnit naučenou komunikaci, projevit svou iniciativu.

 

ŘEMESLNÉ A HUDEBNÍ DÍLNIČKY OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST - s multiinstrumentalistou Michaelem Pospíšilem a šperkařkou Evou Krusberskou 

LESNÍ DNY - možnost i částečné docházky dítěte vedle návštěvy běžné MŠ  

ZVYKÁNÍ NA ŠKOLKOVÉ PROSTŘEDÍ - nabídka návštěv našeho programu pro děti s doprovodem i bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ-možnost svěřit dítě do našeho školkového programu na domluvenou dobu nebo indiv. hlídání dítěte v jeho domácím prostředí   

LESNÍ DRUŽINA - odpolední zázemí pro školáky

ANGLIČTINA - kreativní výuka/doučování pro předškoláky a žáky ZŠ                                                        

 

v době pandemie: hygienická opatření pro malou skupinku při pobytu venku, podpora imunity - pohyb na čerstvém vzduchu, využití velké zahrady (vstup z ulice) pro individuální prostor, rozmístění tvůrčích stanovišť ke střídavé hře, rozfázování aktivit, samostatná místa s odstupem na jídlo a tvorbu, přebírání dětí venku - minimalizace kontaktů/krátce se potká jen malý počet dospělých