Ostružinku jsme přesadili do Nové Země - vítejte v našem pohádkovém království  na Rybníčku pod lesem:)

Velká zahrada se zateplenou jurtou vítá všechny zájemce a děti od cca 2,5 - 7 let. Jako klub zájmové mimoškolní činnosti poskytujeme  předškolní vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a akreditovaným programem "Jdeme společně s láskou", za provozních podmínek Asociace lesních mateřských škol. V čisté přírodě CHKO Český ráj umožňujeme dětem zažít rodinnou atmosféru výchovy v malé skupince. Naším záměrem je poskytnout dětem individuální tvůrčí výchovu, která zároveň rozvíjí sociální kompetence, na které v klasických zařízeních nezbývá prostor - pravidla a fungování skupiny jako rodiny/komunity na hodnotách spolupráce, svépomoci, respektu a konstruktivní komunikace.

Aktuální nabídka docházky je středa 13-16h. a pátek 9-12h.

Středa odpoledne je otevřená všem zájemcům o intuitivní hraní a tvoření - budeme vnímat dění a proměny života v okolní přírodě, vyprávět si o nich a tyto prožitky pak zpracujeme v naší tvorbě v jurtě "u kamen"

V pátek vítáme děti do prožitkového, ekologicky a pohybově zaměřeného programu lesní školky

Vstupné do středečního programu- 40Kč/osoba, 200Kč - dítě samostatně; páteční školkovné - 200Kč/3h. Na setkání se těší lektoři Eliška Jenčovská - Stará, Michael Pospíšil a Jana Bosáková 

 

Cyklus tvůrčích dílen Český rok - Hravý rok pokračuje v našem zázemí na Rybníčku.

Společné tvoření  jsme na období zimy přesunuli z Valdštejnské lodžie a Libosadu do zateplené jurty na Rybníčku, kde se ve středu odpoledne věnujeme vyprávění, četbě, říkadlům, písním, zvykům a hrám, které se k danému období či svátku váží. Vnímáme důležitost vlastního prostoru pro dítě i dospělého, kdy je každý na chvíli „ sám za sebe“. Chceme tak umožnit svěřit dítě samostatně do našeho programu/dílny a zároveň využít volný čas pro sebe. Dítě může navštívit program/dílnu buď s doprovodem (vstupné 40Kč/osoba) nebo samostatně bez doprovodu (100Kč/h., 200Kč/celé odpoledne).
Těšíme se na setkání s Vámi při společném tvoření - hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném, tanečním a pohybovém.

Vítáme návštěvy seniorů pro potěšení z dětského programu

 

 tel.: 720 261 547

 

Projekt finančně podporuje Nadace Život Umělce