Společně na cestě rokem poznáváme svět a sebe krok za krokem:)

Vítáme všechny zájemce a děti od cca 2,5 - 7 let. Jako klub zájmové mimoškolní činnosti poskytujeme  předškolní vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a akreditovaným programem "Jdeme společně s láskou", za provozních podmínek Asociace lesních mateřských škol. Umožňujeme dětem zažít rodinnou atmosféru v malé skupince - s individuální tvůrčí výchovou, která zároveň rozvíjí sociální kompetence, na které v klasických zařízeních nezbývá prostor - pravidla a fungování skupiny jako rodiny/komunity na hodnotách spolupráce, svépomoci, respektu a konstruktivní komunikace.

výlety do přírody, spolupráce s výtvarníky a hudebníky, angličtina hrou, relaxace s profesionálními terapeutkami, pořádání akcí

PROVOZ od září s hl. zázemím v Jičíně - vytápěné jurtě PO-PÁ 7.45 - 16.15; cena: docházka 1denní- 1600Kč/měsíc; 2denní-2600Kč; 3denní-3600Kč; 4denní-4500Kč; 5denní-5400Kč  

ČESKÝ ROK - cyklus tvůrčích dílen  (hudební, výtvarné, literárně-dramatické) pro malé i velké návštěvníky probíhá do 31.12.2018  -  pondělí a středy 13 - 16h. v jičínské zahradě s vytápěnou jurtou u domu čp. 295 Fugnerova ulice. Vstupné: 40Kč dítě s doprovodem, 100Kč dítě svěřené do dílny bez doprovodu. Zájemce prosíme - kontaktujte nás na tel.: 720 261 547. Projekt je realizován za finanční podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Nadace Život umělce

AKTUALITY + FOTODOKUMENTACE viz : www.facebook.com/lesniskolkaostruzinka

Vítáme návštěvy seniorů pro potěšení z dětského programu