Ostružinku jsme přesadili do Nové Země - vítejte v našem pohádkovém království  na Rybníčku pod lesem:)

Velká zahrada se zateplenou jurtou vítá všechny zájemce a děti od cca 2,5 - 7 let. Jako klub zájmové mimoškolní činnosti poskytujeme  předškolní vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a akreditovaným programem "Jdeme společně s láskou", za provozních podmínek Asociace lesních mateřských škol. V čisté přírodě CHKO Český ráj umožňujeme dětem zažít rodinnou atmosféru výchovy v malé skupince. Naším záměrem je poskytnout dětem individuální tvůrčí výchovu, která zároveň rozvíjí sociální kompetence, na které v klasických zařízeních nezbývá prostor - pravidla a fungování skupiny jako rodiny/komunity na hodnotách spolupráce, svépomoci, respektu a konstruktivní komunikace.

Aktuální nabídka docházky je úterý 13.30-16.30 a pátek 9-12h.

Úterý odpoledne je otevřené všem zájemcům o intuitivní hraní a tvoření - budeme vnímat dění a proměny života v okolní přírodě, vyprávět si o nich a tyto prožitky pak zpracujeme v naší tvorbě v jurtě "u kamen"

V pátek vítáme děti do prožitkového, ekologicky a pohybově zaměřeného programu lesní školky

Vstupné do úterního programu- 40Kč/osoba, 200Kč - dítě samostatně; páteční školkovné - 200Kč/3h. Na setkání se těší lektoři Eliška Jenčovská - Stará, Michael Pospíšil a Jana Bosáková 

 

Cyklus tvůrčích dílen Český rok - Hravý rok pokračuje v Lodžii od září každý čtvrtek 14 -16.30h.

Společné tvoření v prostorách Valdštejnské lodžie a Libosadu s vyprávěním, četbou, říkadly, písněmi, zvyky a hrami, které se k danému období či svátku váží. Vnímáme důležitost vlastního prostoru pro dítě i dospělého, kdy je každý na chvíli „ sám za sebe“. Chceme tak umožnit svěřit dítě samostatně do našeho programu/dílny a zároveň využít volný čas – např. při pracovním či přátelském posezení v přilehlé Café Loggie (s připojením na internet).

Dítě může být v programu/dílně buď s doprovodem (vstupné 40Kč/osoba) nebo samostatně bez doprovodu v prožitkovém programu Lesní družiny Ostružiny pod odborným vedením lektora (100Kč/h., 200Kč/celé odpoledne).
Těšíme se na setkání s Vámi při společném tvoření - hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném, tanečním a pohybovém.

Vítáme návštěvy seniorů pro potěšení z dětského programu, pro všechny věkové kategorie posezení v originální Café Loggie:)


1.9. hudební program - klavíristka Eliška Jenčovská-Stará
8. a 15.9. hudební program - multiinstrumentalista Michael Pospíšil
literárně-dramatický program - Jana Bosáková
dopravní spojení :autobusem - Jičín/ Sedličky, vlakem - Jičín zastávka

 tel.: 720 261 547

 

Projekt finančně podporuje Město Jičín, Královéhradecký kraj a Nadace Život Umělce