Společně na cestě rokem poznáváme svět a sebe krok za krokem:)

Vítáme všechny zájemce a děti od cca 2,5 - 7 let. Jako klub zájmové mimoškolní činnosti poskytujeme  předškolní vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a akreditovaným programem "Jdeme společně s láskou", za provozních podmínek Asociace lesních mateřských škol. Umožňujeme dětem zažít rodinnou atmosféru v malé skupince - s individuální tvůrčí výchovou, která zároveň rozvíjí sociální kompetence, na které v klasických zařízeních nezbývá prostor - pravidla a fungování skupiny jako rodiny/komunity na hodnotách spolupráce, svépomoci, respektu a konstruktivní komunikace.

sbírání zkušeností z reálného života při výpravách do okolí, výlety do přírody pro rozvoj ekologického myšlení, spolupráce s výtvarníky a hudebníky k rozvoji kreativity, angličtina hrou pro podporu jazykových dovedností, relaxace s profesionálními terapeutkami, pravidelné návštěvy knihovny k rozvoji vztahu k četbě, hasičů pro vzor mužnosti a odvahy a zahradnictví pro vztah k pěstování, pořádání akcí

PROVOZ se zázemím v Jičíně - vytápěné jurtě PO-PÁ 7.45 - 16.15; cena: docházka 1denní- 1600Kč/měsíc; 2denní-2600Kč; 3denní-3600Kč; 4denní-4500Kč; 5denní-5400Kč; možnost i poloviční docházky 7.45 - 12h. nebo 12 - 16.15h.

ZVYKÁNÍ NA ŠKOLKOVÉ PROSTŘEDÍ - nabídka návštěv našeho programu pro děti s doprovodem i bez -100Kč/h.   

HLÍDÁNÍ DĚTÍ-možnost svěřit dítě do našeho školkového programu na domluvenou dobu nebo indiv. hlídání dítěte v jeho domácím prostředí - 100Kč/h.                                                                                                                                                                                                                                                                                            ANGLIČTINA - kreativní výuka/doučování pro předškoláky a žáky ZŠ

 
ČESKÝ ROK, HRAVÝ ROK - cyklus tvůrčích dílen  (hudební, výtvarné, literárně-dramatické) pro malé i velké návštěvníky probíhá od 1.1.2019  v rámci našeho pogramu- v jičínské zahradě s vytápěnou jurtou u domu čp. 295 Fugnerova ulice. Vstupné: 40Kč dítě s doprovodem, 100Kč dítě zapojené do odpolední hry dětí jako zvykání ve skupině. Zájemce prosíme - kontaktujte nás na tel.: 720 261 547 předem o víkendu pro potvrzení účasti.  

FOTODOKUMENTACE viz : www.facebook.com/lesniskolkaostruzinka

Vítáme návštěvy seniorů pro potěšení z dětského programu