Společně na cestě rokem poznáváme svět a sebe krok za krokem:)

Vítáme všechny zájemce a děti od cca 2,5 - 7 let. Jako klub zájmové mimoškolní činnosti poskytujeme  předškolní vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a akreditovaným programem "Jdeme společně s láskou", za provozních podmínek Asociace lesních mateřských škol. Umožňujeme dětem zažít rodinnou atmosféru v malé skupince - s individuální tvůrčí výchovou, která zároveň rozvíjí sociální kompetence, na které v klasických zařízeních nezbývá prostor - pravidla a fungování skupiny jako rodiny/komunity na hodnotách spolupráce, svépomoci, respektu a konstruktivní komunikace.

výlety do přírody, spolupráce s výtvarníky a hudebníky, angličtina hrou, relaxace s profesionálními terapeutkami, pořádání akcí

PROVOZ od září s hl. zázemím v Jičíně - vytápěné jurtě PO-PÁ 7.45 - 16.15; cena: docházka 1denní- 1600Kč/měsíc; 2denní-2600Kč; 3denní-3600Kč; 4denní-4500Kč; 5denní-5400Kč  

PROVOZ v létě

v souladu se zájemci chceme nabídnout prázdninovou variantu docházky i jako zvykání dětí  (aktuálně v přípravě)

Děti od cca 2-7 let se mohou učit v rodinném prostředí při prožitkovém a tvůrčím programu - laděném pohybově, umělecky a ekologicky. Nabízíme pravidelnou docházku i občasné navštěvování. Při intuitivním hraní a tvoření vnímáme dění a proměny života v okolní přírodě, vyprávíme si o nich a pak je zpracujeme v naší tvorbě. 
Vstupné - 200Kč/3h. 

Na setkání se těší průvodkyně ve světě dětí - Jana Bosáková - v čisté přírodě CHKO Český ráj v obci Rybníček; tel.: 720 261 547

AKTUALITY + FOTODOKUMENTACE viz : www.facebook.com/lesniskolkaostruzinka

Vítáme návštěvy seniorů pro potěšení z dětského programu