Spolupráce a podpora

Děkujeme všem, kteří nám na „cestě do Ostružinky“ jakýmkoli způsobem pomohli a pomáhají