Lesní školka Ostružinka

Poskytujeme  předškolní vzdělávání v malé skupině v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT, za provozních podmínek Asociace lesních mateřských škol. Pod hlavičkou klubu mimoškolní zájmové činnosti nabízíme svobodný prostor pro dětský svět, bez limitů dětských skupin (jako je např. očkování). 

Naším cílem je především rozvoj a podpora nových přístupů ve vzdělávání, sociální práci, ochraně přírody a ekologie a propojování těchto oblastí v naší činnosti. Dalším významným záměrem je spolupráce s neziskovými organizacemi na obnově regionu a jeho kulturních tradic.     

hlavní lektoři a odbornost:                                                                                                                                                                                                          Mgr. Jana Bosáková - VŠP Hradec Králové  = Sociální a charitativní práce (Bc.),FHS UK PRAHA Studia občanského sektoru (Mgr.), Certifikát LCCIEB English for Business – 2. stupeň, Státní všeobecná zkouška z anglického jazyka, Certifikát-Bach International Educational Programme (level, I, II), Certifikát – práce s klientem (Bachova květová terapie, Krystal Aquamarin, s.r.o.), Certifikát– Terapeut energetické psychologie EFT (Institut energetické  psychologie Z. Katayama), kurz Aura – Soma I,II, Barevný svět, Praha, kurz 1. pomoci ZDrSEM Mama (Prázdninová škola Lipnice), Praha; zakladatelka organizací Literácy Jitčín,  Trinitatis Societas a o.p.s. Ostružno. Učitelská praxe s prací s dětmi a mládeží na ZŠ, SŠ a VOŠ. Lektorka Ostružinky od r. 2013.

Michael Pospíšil - konservatoř Praha, interpretační kurzy pod vedením Holger Eichhorn, Marius van Altena, Stephen Stubbs.Zakladatel vlastního souboru RITORNELLO. Spolupracuje jako zpěvák - solista a instrumentalista na různých projektech, koncertech, nahráváních. Intensívní badatelskou práci s originálními prameny zúročuje jako hudebník, dramaturg a editor not ( např. kroměřížské sonáty, tance Valeria Otta z r. 1611, Michnova Loutna Česká, písně z kancionálů, hudebně-literární pořady České Křesťanské Akademie a Památníku Národního Písemnictví, přednášky p Centrum Aletti Olomouc, rekonstrukce "barokních" procesí, aj.). Lektor interpretačních seminářů. Natočil cca 55 titulů na CD, společně s Collegiem pro arte antiqua Brno připravuje pravidelně každý rok Slavnosti Adama Michny z Otradovic v Jindřichově Hradci, projekty obnovy kulturní krajiny na Broumovsku, v Českém ráji intensivně pracuje na odhalování hudebního, básnického a vůbec všestranného odkazu V.K.Holana Rovenského. Zakladatel organizací Literácy Jitčín a Trinitatis Societas.  Lektor Ostružinky od r. 2013.

Viz https://ritornello.cz/cz/michael-pospisil

Projekt Ostružinka vychází z dlouhodobých aktivit, zaměřených na tyto cíle:

  • Vytvoření zázemí pro pravidelné slavnosti a činnosti spojené s roční dobou a během lidského života.
  • Vytvoření prostoru pro činnosti, které byly dříve běžnou součástí života, ale postupně se vytrácely a dnes existují zpravidla jen ve formě „terapií“.
  • Otevření prostoru pro aktivity rozvíjející individuální tvořivost – především hudební a výtvarné umění, tradiční řemesla a manuální činnosti spojené s hospodařením a aktivním pobytem v přírodě a krajině.
  • Nabídka vzdělávacích aktivit dětí, mladých lidí i dospělých, zaměřených na výše uvedené činnosti – zapojování dětí a mladých lidí do tvořivých činností dospělých tak, aby se staly jejich životní potřebou.
  • Podpora osobnostního růstu a týmové práce zážitkovou „pracovní terapií“ v oblasti barokně komponované krajiny Jičínska s cílem vnější obnovy místa a vnitřní regenerace (bio-psycho-sociálně-spirituální).
  • Poradenství  - certifikované terapie pro děti, rodinu i zvířecí kamarády: Bachovy květové esence, metoda EFT, Aura Soma