Koncept školky

  • Rodinná atmosféra bezpečí a přijetí. Individuální tvůrčí přístup k dětem (skupinky maximálně 15 dětí).
  • Život v souladu s přírodou – zdravý způsob života, posilování imunity, dostatek pohybu a zdravé stravování. Péče o své životní prostředí.
  • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti při zážitkových aktivitách v přírodním prostředí – motorika, kreativita a prostorová orientace.
  • Podpora přirozeného vývoje osobnosti dětí  a rozvoje jejich tvůrčího potenciálu ve volné přírodě.
  • Rozvoj sociálních kompetencí – vzájemná spolupráce, dohoda, respekt, pomoc, poznávání vlastních hranic, pocitů, potřeb a empatie. Pěstujeme hodnoty vzájemného respektu, spolupráce a pomoci.
  • Spontánní aktivní učení – pozorování, experimentování, zážitky a hra. Rozvoj intelektu prostřednictvím bohatého smyslového vnímání.
  • Rozvíjíme hudební, pohybově-taneční a dramatické dispozice dětí prožitkovou formou.
  • Společné tvoření oslav a svátků v průběhu venkovského roku.