Při výpravě do nejbližšího přírodního zákoutí jsme s dětmi objevili rostlinu křídlatku, z které budeme vyrábět píšťalky kazu a "tee-pee"