Koncept lesní školky Ostružinky

21.03.2013 07:45

Rodinná atmosféra bezpečí a přijetí. Individuální tvůrčí přístup k dětem (skupinky maximálně 10 dětí).

Život v souladu s přírodou – zdravý způsob života, posilování imunity, dostatek pohybu a zdravé stravování. Péče o své životní prostředí.

Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti při zážitkových aktivitách v přírodním prostředí – motorika, kreativita a prostorová orientace.

Podpora přirozeného vývoje osobnosti dětí  a rozvoje jejich tvůrčího potenciálu ve volné přírodě.

Rozvoj sociálních kompetencí -  vzájemná spolupráce, dohoda, respekt, pomoc, poznávání vlastních hranic, pocitů, potřeb a empatie. Pěstujeme hodnoty vzájemného respektu, spolupráce a pomoci.

Spontánní aktivní učení - pozorování, experimentování, zážitky a hra. Rozvoj intelektu prostřednictvím bohatého smyslového vnímání.

Hrajeme a zpíváme si v angličtině a rozvíjíme hudební, pohybově-taneční a dramatické dispozice dětí prožitkovou formou.

Společné tvoření oslav a svátků v průběhu venkovského roku.

(podrobnější verze k nahlédnutí v podkladech pracovního týmu)