Při práci ve skupince se každému dítěti věnujeme zvlášť - tímto individuálním přístupem pomáhá každému rozvíjet potřebnou dovednost