Při tvůrčí práci používáme různé materiály, výtvarné potřeby a pomůcky - děti si tak osvojují různé techniky a tvůrčí myšlení